შ.პ.ს. “მხურავი” დაარსდა 2006 წელს. ჩვენს ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პოლიმერქვიშიანი სახურავების წარმოება. ჩვენი ვებ გვერდის საშუალებით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ პროდუქციას, მის ტექნიკურ მონაცემებს და ასევე იხილოთ ამავე სახურავებით გადახურული სახლების ფოტოები.